ყველა პროექტები მედია
07/02/2017
დაგვიანებული რეცენზია „დაგვიანებულ ჩაის“ სმაზე

დაგვიანებული რეცენზია „დაგვიანებულ ჩაის“ სმაზე

დავით ბუხრიკიძე

სტატიები / კულტურა

ცოტა ბერგმანი და მეტი - დედაშვილობა თუმანიშვილის თეატრის სარეპეტიციო დარბაზშიhttp://liberali.ge/articles/view/27389/dagvianebuli-retsenzia-dagvianebul-chais-smaze