ყველა პროექტები მედია
10/12/2021
ჰამლეტი... ვართ?!


ლელა ოჩიაურის რეცენზია - ჰამლეტი... ვართ?! 

https://www.theatrelife.ge/hamletivart?fbclid=IwAR155zFfneU_Q-lNyBFG7klb3cduFE61VY5EfvsFIeWJlz6UYa2WPB8lwjY