ყველა პროექტები მედია
14/07/2021
გია როინიშვილის (ზღაპრული) დაბრუნება შინ

გია როინიშვილის (ზღაპრული) დაბრუნება შინ - ლაშა ჩხატიშვილის რეცენზია სპექტაკლზე "კუგელმას!"

https://lashachkhartishvili.blogspot.com/2021/07/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0uw1FdPcDh38uyvzRdCmv9g_V3hpkQBdtZrtVO_YJHqbpk8RVJPSTABoA