30 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
31 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
პრემიერა
04 ნოემბერი | 20:00
06 ნოემბერი | 20:00
07 ნოემბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
სიახლე
"მწვანე ბარათი" - საპრემიერო სამზადისი!
პრემიერა - "მწვანე ბარათი"
ახალი სეზონი თუმანიშვილის თეატრში!
გიორგი სიხარულიძე - თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი