19 დეკემბერი | 21:00
20 დეკემბერი | 20:00
22 დეკემბერი | 20:00
23 დეკემბერი | 20:00
24 დეკემბერი | 21:00
25 დეკემბერი | 21:00
სიახლე
მეფე ლირი - კათარზისი უდაბნოში
ჩამოსულების ბედი მაშინ, როცა ქვეყანა დიდია...
ზურაბ ყიფშიძეს აკაკი ხორავას სახელობის პრემია გადაეცა