29 მაისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
30 მაისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
31 მაისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
პრემიერა
02 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
პრემიერა
06 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
07 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
08 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
09 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
12 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
14 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
16 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
18 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
19 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
პრემიერა
20 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
21 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
22 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
23 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
26 ივნისი | 20:00
უხერხემლობა
ბილეთის შეძენა
27 ივნისი | 20:00
მოჩვენებები
ბილეთის შეძენა
28 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
29 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
პრემიერა
30 ივნისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
სიახლე
რეალობისა და ილუზიის ზღვარზე მყოფი საზოგადოება
მაკა ვასაძე („ეს ასეა, თუკი თქვენ გეჩვენებათ, რომ ასე“, თუმანიშვილის თეატრში)
ნიკოლოზის კითხვები
ნიკოლოზის კითხვები , სტუმარი - ლაურა რეხვიაშვილი
შაბათ-კვირის დილა
„ეს ასეა (თუკი თქვენ გეჩვენებათ, რომ ასეა)“