პრემიერა
25 სექტემბერი | 20:00
პრემიერა
26 სექტემბერი | 20:00
29 სექტემბერი | 18:00
სიახლე
პრემიერა - დედა კურაჟი
მეფე ლირი - კათარზისი უდაბნოში
ჩამოსულების ბედი მაშინ, როცა ქვეყანა დიდია...