24 მაისი | 21:00
25 მაისი | 21:00
26 მაისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
30 მაისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
31 მაისი | 20:00
ბილეთის შეძენა
სიახლე
DIAGNOSIS- პრემიერა!
თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრი სპექტაკლით - "ჰარლეთი, ჰარალეთი" რეგიონებში მიემგზავრება
მეფე ლირი - კათარზისი უდაბნოში